Velkommen til Sensitivt Liv

HOS PSYKOLOG · METTE RIISHØJ KRONHOLT · Jyllandsgade 46 · 9520 SKØRPING

“De opfatter det, som ikke kan ses med det blotte øje. De sanser energetiske vibrationer og har ofte psykiske evner. De bemærker små nuancer i lys, lyde, kropslige fornemmelser, energier og dufte. De røres let til tårer, tåler dårligt uretfærdighed eller kritik og reflekterer meget over tingene. De overvældes let og har dybe, intense følelser. Når de overstimuleres og overvældes, har de behov for ro og tid alene, for at bringe deres fine systemer i balance igen – De er særligt sensitive.”

Mit navn er Mette Riishøj Kronholt, jeg er psykolog (Cand.psyk) og har specialiseret mig i det særligt sensitive personlighedstræk. Jeg har siden 2014 arbejdet som privatpraktiserende psykolog, med praksis i Skørping (nordjylland). Jeg tilbyder dog også konsultationer via skype og har pt. klienter både i Grønland, Spanien og på Sjælland.

Jeg er selv særligt sensitiv og det har gjort en kæmpe forskel for mig, at få viden om, og redskaber til at leve med dette træk. Derfor brænder jeg for at lære andre særligt sensitive, at livet med sensitivitet sagtens kan være et liv i balance – et liv med glæde, selvværd, ro, overskud, styrke og nydelse. (læs mere ”om mig”).


 
 

Er du særligt sensitiv?

Eller har du på anden vis sensitivitet inde på livet, personligt eller professionelt? Så hjerteligt velkommen!

Omdrejningspunktet i mit arbejde er det særligt sensitive menneske – voksne, unge og børn.  Jeg tilbyder terapeutiske forløb til enkeltpersoner og familier, samt rådgivning, supervision, temadage, workshops og foredrag til private og fagpersoner (læs mere under ”Jeg tilbyder”).

Særlig sensitivitet er et personlighedstræk – det er altså IKKE nogen diagnose, noget man fejler, eller noget der er galt med én!!! Som særligt sensitiv er man helt normal, men man har et meget fintfølende nervesystem, som bevirker at man optager mere sanseinformation fra omgivelserne. Samtidig bearbejdes denne information mere omfattende i hjernen. Man påvirkes simpelthen mere – konstant - og bliver derfor lettere overstimuleret/ fyldt op.  (læs mere længere ned på siden, samt under ”særlig sensitivitet”).

 
Photo by Cameron Whitman/iStock / Getty Images

 Typiske problematikker

Mange særligt sensitive slås med problematikker som:

  • Lavt selvværd (se mit onlineforløb)

  • Stress

  • Udbrændthed, træthed og manglende overskud

  • Indre uro

  • Angst

  • Depression

  • Irritabilitet og vrede

  • Forkerthedsfølelse

  • Manglende evne til at beskytte sin energi (drænet af samvær med andre)

  • Psykiske evner, som f.eks. clairvoyance eller healingsevner, som man ikke er bevidst om - og derfor ikke formår, at passe ordentligt på sig selv og sin energi.

Alt dette fører til manglende livsglæde og dårlig livskvalitet. Det kan være nærmest umuligt, at få øje på det positive ved at være særligt sensitiv, når man bruger alle sine kræfter på at kæmpe og overleve – på at slås mod den. Sensitiviteten bliver derfor ofte udelukkende en klods om benet og det begynder at gå ud over selvværdet, at man ikke er som andre og måske ikke kan det samme som andre – men det behøver slet ikke være sådan!!! (læs mere under ”redskaber” og ”kompetencer”).

Jeg elsker at se hvordan de mennesker som kommer hos mig, flytter sig og blomstrer op, i takt med at vi arbejder med deres selvkærlighed - altså deres selvværd. Enten via mit selvværds onlineforløb, kombineret med én-til-én sessioner, onlineforløbet alene, eller én-til-én sessioner alene. Jeg elsker at se hvordan disse fantastiske sensitive mennesker bliver klogere på sig selv og deres måde at være sensitiv på.

Rigtig god fornøjelse med læsningen!

Photo by anyaberkut/iStock / Getty Images

TIPS OG TRICKS TIL SÆRLIGT SENSITIVE

Træthed og udmattelse: Som særligt sensitiv vil du lettere overstimuleres end andre, derfor er det vigtigt at huske pauserne. Både de små i hverdagene, men også nogle længere pauser indimellem, f.eks. en hel dag eller weekend. Du har brug for tid med ro, tid til at fordybe dig, sysle, slappe af – restituere. Din krop og hjerne har brug for at lagre de mange indtryk og ”vaske tavlen ren”.

Når sensitive mennesker slapper af, er det altså ikke luksus, men en nødvendighed for at være en god udgave af sig selv og forebygge stress og overbelastningsreaktioner.

Grænser: Som særligt sensitiv skal du være ekstra opmærksom på dine grænser. Hvornår har du har fået nok af at være et sted/ sammen med nogen? Hvornår har du nået dit lukningspunkt?

Du har nået dit ”lukningspunkt” når du bliver træt, irritabel, mister koncentrationen, får hovedpine, bliver svimmel etc. Så er det tid til at afslutte og komme hjem (og helst før du når dertil). Det er ikke uhøfligt, det er nødvendig selvomsorg for særligt sensitive.

Du kan få guidning til at arbejde med at mærke, respektere og sætte grænser her (onlinemodul modul 9, 10 og 11)

At mærke sig selv: Som særligt sensitiv er du udstyret med en fantastisk egenskab – formidabel intuition, men du skal lære at bruge den – uden at glemme dig selv, eller blive drænet for energi.

En god intuition er også det man kalder den 6 sans. Når denne er særligt “fintunet” har man det man kalder psykiske evner - også kaldet clairvoyance. Dette kan du læse mere om her

Du skal derfor være ekstra opmærksom på, at du får mærket dig selv og din egen krop. Det kan indimellem være svært, når det er så let at fornemme hvad der sker i og iblandt andre. Sæt tid af til en kort kropsgennemgang hver dag, hvor du fokuserer på dit åndedræt og mærker hvordan du har det, i din mave, i brystet og i resten af kroppen. Det er ligeledes livsnødvendigt for særligt sensitive dagligt at ”grounde” sig selv, for at holde energien hjemme i sig selv. (få mange flere redskaber “her“ - se onlinemodul 8).

Hvad vil det sige at være HSP el. Særlig Sensitiv?

 

Særlig sensitivitet er et personlighedstræk – det er altså ikke en diagnose, eller noget man skal behandles for… Det er derimod noget, som man ofte vil få stor glæde af, når man først har lært at leve med det. (redskaber)

Selvom sensitivitet er et normalt personlighedstræk, tilhører du en minoritet, som fortsat ikke forstås så godt af de individer, som ikke er sensitive i samme høje grad. Det betyder at mange vil kunne nikke genkendende til følelsen af at være anderledes end andre, samt at andre kan have svært ved at forstå en og ens behov – f.eks. behovet for ro og pauser. (særligt sensitive voksne)

Særlig sensitivitet kaldes også ”HSP” (highly sensitive person), ”høj sensitiv” eller beskrives som en høj grad af sansebearbejdnings sensitivitet (forskningsverdenen). Det er den Amerikanske psykolog og forsker, Elaine Aron, som i 1991 blev opmærksom på dette personlighedstræk. Hun har siden forsket i- og udbredt kendskabet til dette træk i det meste af verden. (Elaine Aron)

Det er ikke et nyt personlighedstræk, som pludselig er kommet ud af det blå. Det er et træk, som altid har været her, men som hidtil har været misforstået. Før i tiden betragtede man særligt sensitive mennesker som svage, angste, neurotiske, generte, eller deprimerede. I dag ved man, at dette kun er bagsiden af ”medaljen”.

Det er sandt at særligt sensitive mennesker er mere sårbare end andre i stressende situationer, eller når det omgivende miljø er ugunstigt. Det er også rigtigt, at nogle særligt sensitive er mere udsatte for at udvikle psykiske lidelser, men det er ikke trækkets essens. Det ”nye” er, at det også er blandt se særligt sensitive mennesker, at vi finder de individer som scorer højest på lykke, samt psykisk og fysisk velbefindende!!! Det er altså de selv samme mennesker, som også trives bedst, når der er ro, skønhed, samt kærlige og trykke omgivelser. De særligt sensitive, som er opvokset under trygge og kærlige kår, viser sig nemlig at være at være robuste og glade voksne mennesker – om end fortsat sensitive. Hvordan særligt sensitive mennesker trives, afhænger altså i høj grad af deres omgivende miljø – særligt deres opvækstvilkår, fordi de er så påvirkelige overfor hvad der sker omkring dem. (styrker og udfordringer ved særlig sensitivitet)

Særlig sensitivitet findes hos ca. 20% af alle mennesker, på tværs af kulturer. Trækket er medfødt og er også fundet i over 100 dyrearter. Det reflekterer en bestemt overlevelsesstrategi, hvor det sensitive individ observerer før det handler, modsat at kaste sig ud i nye situationer med det samme, som de resterende individer.

Særligt sensitive individers hjerne fungerer faktisk lidt anderledes end andres. På scanningsbilleder ser det ud til, at sensitive mennesker bruger flere områder af hjernen, når de løser forskellige opgaver. Endvidere ser det ud til, at sensitive mennesker særligt har en aktiv højre hjerne halvdel og herved naturligt er mere kreative.

Særligt sensitive er mere opmærksomme på små detaljer og stemninger i deres omgivelser end andre. Dette skyldes, at hjernen opfanger mere sanseinformation fra omgivelserne (man har flere antenner ude), samtidig med at hjernen bearbejder denne sanseinformation grundigere. Man ser altså mere end andre, fordi man lægger mærke til mere – ikke fordi ens øjne er bedre end andres.

Fordi man opfanger mere sanseinformation og bearbejder denne grundigere, når man er særligt sensitiv, er man naturligt også mere udsat for at blive overstimuleret. Særligt hvis der er meget larm, kaos, uforudsigelighed, eller hvis der sker meget nyt. Man bliver også overstimuleret af positive følelser – som f.eks. en forelskelse. Det er følelesernes intensitet og varighed, som har den største betydning, for om man overstimuleres eller ej… ikke så meget om det er en behagelig, eller ubehagelig følelse.

Fordi særligt sensitive mennesker er meget reflekterende, har en god selverkendelse og er gode til at tage omgivelserne til sig, er det også denne gruppe af mennesker som viser sig, at få de bedste resultater i terapeutiske forløb. De udvikler sig ofte både meget og i et højt tempo. (kompetencer)

Der er SÅ mange positive egenskaber forbundet med at være særligt sensitiv – omsorgsfuldhed, høj moral, kreativitet, grundighed, idérighed, intense sansemæssige oplevelser, venlighed og hjælpsomhed er bare få ud af mange. Lær at leve MED din sensitivitet, frem for at kæmpe MOD den – og du skal se dit liv blomstre!!! 

Jeg har lavet et omfattende onlineforløb, som netop hjælper dig til at stå stærkt i dig selv, finde frem til dine ressourcer - og ikke mindst at bringe dem i spil, samtidig med at du tager kærligt vare på sig selv, som det sensitive væsen du er - se mere om det lige her

 
 

Sensitivitetstest til voksne og børn

Vi er alle forskellige, men der er nogle træk som er karakteristiske for særligt sensitive voksne og særligt sensitive børn. Børn og voksne reagerer og tænker ikke ens, hvorfor jeg har lavet én test som voksne kan lave på sig selv, og en test du kan gennemgå på vegne af et barn.

 

læs mere i mine Blogindlæg