Hvilken ulv fodrer du?

Hvilken ulv fordrer du?

Jeg elsker det gamle indianske sagn om de to ulve. Den sorte ulv og den hvide ulv.

De to ulve som bor i ethvert menneske.
Den sorte ulv, som lever af had og frygt, den hvide ulv, som lever af kærlighed og tillid.
Indianerne ser disse indre ulve, som en slags væsner vi som mennesker nærer med vores tanker og handlinger. Det vi "fodrer" er det der vokser sig stort og stærkt.

Et menneske som primært er styret af had og frygt, kan derfor betragtes som et menneske der primært nærer sin "sorte ulv". Oversat til vores tid/ sprog, vil dette være et menneske som typisk tænker mange (selv) destruktive tanker og oplever mange svære følelser.
Det kan være tanker præget af (selv)kritik, selvmedlidenhed (offer tanker), eller tanker præget af decideret selvhad. 
Jeg oplever det faktisk ofte.
At dejlige mennesker kommer ind af min dør og fortæller mig om, hvordan de nærmest væmmes ved dem selv, ringeagter sig selv, eller decideret hader sig selv... Og nej, de har det ikke godt.
Deres liv vil typisk være styret af (selv)hadet og dermed frygten - for at blive forladt, for ikke at være god nok, for at blive "afsløret", som det ringe menneske de selv synes de er.

Og hvor kommer dette (selv)had fra?
Hvorfor har de grund til at synes så lidt om sig selv?

Det har de egentlig heller ikke.

Der er intet galt med nogen af disse dejlige mennesker - de er ikke ringere mennesker end alle andre. Problemet er TANKERNE og de efterfølgende følelser af skam, frygt, had og uro, samt uvidenhed om at alle mennesker indeholder både noget godt/ kærligt og noget destruktivt.

Du er det eneste menneske der kender dig selv og dine dybeste hemmeligheder. Du er den eneste der kender alle dine destruktive tanker, intentioner, handlinger og følelser... derfor er det så let at komme til at tænke negativt om sig selv.

Problemet opstår, når vi tror at det er unormalt at tænke, eller føle noget destruktivt. Lad mig derfor slå fast, at det er det ikke. Det er ganske naturligt og menneskeligt, at vi ikke KUN er gode, kærlige, rolige, omsorgsfulde og elskelige væsner. Vi er også egoistiske, grådige, misundelige, aggressive og destruktive. 
Vi er altså alle sammen "både og". Det er helt normalt!!!

Men... vi ser/oplever det typisk ikke så meget hos andre, som vi oplever det hos os selv. Derfor er der mange, som tror at de er nogle ringere mennesker, fordi de indimellem føler eller tænker ondskabsfulde tanker, eller føler noget som er destruktivt - enddog indimellem handler destruktivt overfor sig selv eller andre.
Det er ikke ovenstående der er selve problemet. Problemet er, at vi ikke oplever det hos andre, i samme grad som vi oplever det hos os selv. Det er noget de færreste skildrer med eller fortæller om. Det er noget mange mennesker anstrenger sig meget for at skjule eller endda fornægte.

Derfor kommer nogle mennesker til at sammenlige det værste i sig selv med det bedste i andre - og så har vi en fin grobund for (selv)hadet.

Det er derfor vigtigt at vide, at vi alle rummer både mørket (det er også det der kaldes "skyggesiderne") og lyset. Det er naturligt og det er ikke noget vi kan gøre noget ved... Sådan er mennesker.
Det vi kan gøre noget ved, er at styre hvilken del vi "fodrer" - altså giver næring til at vokse.

Vi nærer tanker og følelser med vores opmærksomhed - altså ved at give det fokus. Ved at give det tid og ved at tillægge det værdi, eller sandhed.

Spørgsmålet er, om du nærer dit lys eller dit mørke?

Fokuserer du på det værste i dig selv? Alt hvad du kan "hade" dig selv for, eller fokuserer du på det bedste i dig selv - alt det du kan være stolt af og elske dig selv for?
Når vi nærer vores lys, nærer vi kærligheden og tilliden - vi vokser som mennesker, rummer og accepterer os selv.
Vi har fortsat den "sorte ulv" i os, men vi ved hvordan vi skal tackle den og holde den i "stramme tøjler", ved at tillægge den "lyse ulv" mest fokus, energi og næring. Ved at handle primært ud fra kærlighed og tillid... til trods for at vi også mærker hadet eller frygten.

Hvis du ønsker at lære at flytte dit fokus hen på det som er dine positive kvaliteter, ressourcer og styrker, kan jeg varmt anbefale dig, at kigge nærmere på mit onlineforløb "skudsikkert selvværd", for det er nemlig ved at styrke selvværdet - selvkærligheden, at du styrker dit lys og tæmmer din "sorte ulv".
Det er en overordentligt spændende proces, som er livsforvandlende.

Kærligst
Mette

Tænd dit lys - her er så mørkt

Det her blogindlæg handler om selvværd og lys.

Du er et lys. Nemlig. Præcis.

Lad mig forklare. Når du styrker din kærlighed til dig selv, styrker du dit lys - din energi og det du sender ud i verden. Ved at tage vare på dine behov, bruge tid på at lære dine styrker og svagheder at kende, samt fokusere på dine ressourcer frem for dine mangler. Ved at mærke din intuition, bruge tid på at finde frem til dine ønsker og drømme - dem som ligger hinsides din frygt og behovet for tryghed - kan du opbygge et liv, hvor du lever i harmoni med dig.

Når du lever et liv hvor du får dine ressourcer i spil og samtidig tager hensyn til dine mere sårbare sider - så sker der en form for magi. Du kommer til at stråle og lyse.som en lille sol. Fordi du har det godt. Fordi det du gør giver mening for dig. Fordi du bruger dig selv på en måde som er god for dig. Fordi du passer godt på dig selv.

Du begynder at stå op for dig selv. Bære dig selv med værdighed og stolthed... og nej, det bliver du ikke en opblæst nar af, tværtimod. De dejligste, kærligste mennesker i denne verden er dem med det stærkeste selvværd. Med et stærkt selvværd behøver du nemlig ikke "puste dig op", prale eller nedgøre andre. Du hviler i dig selv og vil typisk være meget behagelig for andre at være sammen med.

Dit gode selvværd er altså ikke kun fantastisk for dig, men også for alle andre omkring dig. Fordi når du lyser, så lyser du også på dem. Du sender god energi ud. Din glæde smitter. Du bliver en inspiration, du bliver et levende bevis på, at man kan have det godt i denne verden og i dette liv. Du vil være ærlig, åben, rolig og "lysende". Din positive vibration vil påvirke andre positivt.

Lad mig give dig et eksempel.

Tænk på en kollega, en ven eller et familiemedlem du har, som altid kommer ind i lokalet med "negativ energi". Det kan være i form af brok, tavshed, surmulen, vrede, bagtaleri, pral etc. Prøv at genkalde hvad denne energi gør ved dig - ja, måske ved hele rummet. Jeg vil vædde med, at du fornemmer det som en tung og grå sky.

Prøv nu at forestille dig et menneske du kender, som hviler i sig selv. Som træder ind i lokalet med "god energi" - et menneske som lyser. Det kan være en som giver et venligt smil, en som har overskud til at se dig, en som nynner muntert, en som fortæller positive og sjove historier, en som er ærlig og åben... prøv at genkalde dig hvilken energi/ følelse dette menneske giver dig og resten af rummet. For mig føles det som solskin - netop - lys i rummet.

Kan du se hvad jeg mener? 

Hvis vi alle tog ansvar for at styrke vores selvværd og hermed sprede god energi, så ville verden hurtigt blive et laaaaangt bedre, gladere, sundere og lysere sted.

Så i stedet for at forsøge at tage ansvar for og hjælpe alle andre, er det måske på tide at kigge indad og hjælpe dig selv først?!

Hvis du har behov for inspiration og støtte på din rejse mod et bedre selvværd, kan du finde mine onlinemoduler her

Rigtig god fornøjelse

Kærligst

Mette

 

 

 

 

 

SÆRLIGT SENSITIVES STØRSTE PROBLEM - OG LØSNINGEN HERPÅ:

SÆRLIGT SENSITIVES STØRSTE PROBLEM - OG LØSNINGEN HERPÅ:

I knap 3 år har jeg arbejdet udelukkende med særligt sensitive mennesker og én ting ser jeg igen og igen...   95 % af de særligt sensitive mennesker jeg til daglig møder i min konsultation har forskellige symptomer på samme problematik...

12 måder at booste dit barns selvværd på!

12 måder at booste dit barns selvværd på!

Når barnet ikke ”makker ret”, er det fordi det ikke kan (ikke fordi det ikke vil). Dette kan skyldes manglende overskud, eller manglende færdigheder. Når et (sensitivt) barn får skæld ud, er det som at hælde benzin på et bål. Barnet kører op i en spids, eller bliver ude af stand til at høre efter, hvad den voksne rent faktisk siger, fordi tonen er for ubehagelig og overstimulerende. En mere rolig irrettesættelse vil ofte have langt større effekt hos sensitive børn, som gerne vil opføre sig ”ordentligt” og samarbejde med de voksne – når de kan!!!

Jagten på det gode liv

Jagten på det gode liv

Vi gør karriere. Vi vil gerne kunne bryste os af, “at vi er blevet til noget”. Vi dyrker “looking good” på diverse sociale medier, i vennekredsen og på arbejdspladsen. Det skal se godt ud. Det skal se ud som om vi er glade, som om vi har “styr på det”. Vi køber nyt tøj – nye ting, for det skal se godt ud. Men er det virkelig sådan vi får det godt? Er det i virkeligheden det der gør os lykkelige, sexede – eller det der gør, at vi føler os elsket?