1.

At sanse energi - at være clairvoyant

Du kender det sikkert. Det ringer på døren og inden du åbner, ved du hvem der står udenfor… Eller du går og tænker på en bestemt veninde og 5 min senere ringer hun til dig.

Du træder ind til et vennepar, som smilende tager imod dig. Alligevel mærker du, at de er, eller lige har været, uvenner.

Du får pludselig fornemmelsen af, at du skal køre en anden vej på arbejde. Senere finder du ud af, at der var sket en ulykke på den vej du normalt kører.

Du véd eller mærker hvordan mennesker, du møder har det inden de har sagt et ord.

Der findes mange eksempler på hvordan vi alle i vores hverdag opfatter energetisk information - i større eller mindre grad.

I mit liv som særligt sensitiv, har jeg de seneste år erfaret - både igennem mine klienter og personligt, at mange af os, som har et ekstra sensitivt nervesystem også har lettere adgang til det man kan kalde psykiske evner. Herunder forskellige former for clairvoyance, samt evnen til at heale med energi.

Det er derfor helt “normalt” hvis du er særligt sensitiv, at du indimellem hører, fornemmer, ser, lugter, mærker eller på anden vis sanser energi, som andre omkring dig ikke sanser.

Eller at du netop sanser det, dem omkring dig sanser. Hvis du sidder tæt på en som har kvalme, kan du måske selv pludselig opleve at få kvalme uden at vide at det ikke er “din kvalme”.

Du kender måske det med at træde ind i et rum og i løbet af kort tid vide, om der er “en god stemning” eller en “dårlig stemning” i rummet? De andre i rummet kan jo ikke have nået at fortælle dig, hvordan de har det alle sammen… Det behøver de heller ikke. Du mærker det nemlig i løbet af et splitsekund.

Det kan også være du ser lys, farver eller andre former for energi omkring både mennesker, planter og dyr. Dette er igen helt normalt, når du er særligt sensitiv - altså har clairvoyante evner.

Det betyder heldigvis ikke at du er skør, men blot at du har et udvidet sanseapparat. Du registrerer med dit ekstra skærpede system også de subtile former for stimulus - her energetiske.

heart-806512__340.jpg

Energi kommunikation

Via vores energifelt - vores aura, kommunikerer vi hele tiden non-verbalt med alt omkring os


2.

Clairvoyance

Clairvoyance er et ord som dækker over et større felt. Kort fortalt, er det evnen til at sanse subtile energier. Man kan også kalde det, at have en skærpet intuition.

Lad mig give dig et eksempel: En mand fløjter i en fløjte og kort efter kommer en hund løbende. Du hørte ikke noget fløjt fordi tonen lå i et frekvensområde, som det menneskelige øre ikke er skabt til at percipere. Hunden hører fløjtet, så selvom du ikke hørte noget, må vi konkludere, at lyden stadig blev frembragt.

På samme måde kan man forklare clairvoyance. Det kræver et fintunet sanseapperat at registrere energier. Energien kan oftest ikke sanses af mennesker der ikke er sensitive, men mærkes, ses, høres, lugtes, smages til gengæld tydeligt af dig med skærpede sanser og øget sensitivitet.

Clairvoyance indebærer forskellige områder:

 • klar-syn - evnen til at se energi. Det kan være evnen til at se andre menneskers energifelter eller auraer, evnen til at se afdødes sjæl, engle og naturens energifelter.

 • klar-føling - evnen til at mærke energierne. Man mærker måske en vibrerende og pulserende fornemmelse, når man rører ved andre. Man mærker en sitrende eller pulserende fornemmelse, når man holder forskellige genstande. Man mærker forskellige reaktioner i kroppen, når man registrerer energi i sit system. Herunder kriblen i nakken, kuldegysninger, kulde og varme, fornemmelsen af at der er nogen, selvom man er alene etc.

 • Man mærker i sin krop, hvordan andre har det. Hvor de har ondt, eller hvor der er balance eller ubalance.

 • klar-lugt - man kan lugte energi. F.eks. hvis ens afdøde morfar er til stede, så vil man kunne dufte hans duft - det kan være han røg pibe eller cigar, eller det kan være en bestemt parfume, duften af mad etc.

 • klar-smag - nogle mennesker smager energi. Det kan være en sødlig smag, når noget føles rart og en bitter smag, hvis noget ikke er rart. Det kan være smagen af noget bestemt medicin, som en afdød har taget eller smagen af noget mad, som en afdød ofte har lavet.

 • klar-hørelse - her har man evnen til at høre energi. Evnen til at høre afdøde, guider, engle etc til at tale til en. Ofte vil dette føles som en stemme inde i hovedet. Det kan være svært at adskille disse “stemmer” fra ens egne tanker, men med træning kan man blive god til at skelne psykisk information fra egne mentale tanker.

  Nogle hører dog beskeder fra engle og guider som stemmer der kommer udefra, så dette er også helt “normalt”.

 • klar-viden - dette er en form for clairvoyance, hvor man modtager information fra den energetiske verden. Man kan sammenligne det med at “downloade” information.

  Pludselig véd man bare hvad man skal gøre i en bestemt situation. Man kender løsningen på en kompliceret problematik, man opfinder eller udvikler nye, geniale ting. Man ser årsagssammenhænge tydeligt, etc.

Nogle clairvoyante har en enkelt af ovenstående evner, andre har 2 - 3 og nogle har alle.

Ens for dem er, at det er en måde at “læse”/ afkode de energetiske vibrationer i og omkring os på.

angel-749625_1920.jpg

Vi modtager energiinformation

Fra bl.a.

Andre mennesker

Ting/ steder

Dyr/ naturen

vores guides

Engle

Afdøde


3.

Auraen - dit energifelt

Rundt om dig har du din aura, et energifelt. Med dette energifelt opfatter du energi fra alt omkring dig.

ALT har en frekvens - en vibration! Alt har et energifelt. Andre mennesker, dyr, planter, huse og ting. Alt har en vibration og det er den vibration du med din aura opfanger og afkoder. Oftest tolker vi det, vi mærker, som rart eller ikke rart. Det eller dem som er rart er ofte steder, ting eller mennesker, som har en høj vibration. Dvs. at de vibrerer ved en høj frekvens. Omvendt vil lav-frekvente mennesker, ting og steder ofte gøre os utrygge, nervøse, ubehageligt til mode, eller fysisk dårlige.

Hvis du er særligt sensitiv, vil du ofte opfatte vibrationerne fra alt omkring dig. Derfor er det også vigtigt at have en sund og stærk aura, når du er særligt sensitiv. En sund aura, beskytter dig nemlig også mod energi, som kan være skadelig for dig - den lavt vibrerende energi. En sund aura fungerer lidt som et energiskjold, som afviser “dårlig/lav-frekvent” energi.

Er din aura derimod beskadiget eller kollapset, vil du ikke have denne beskyttende energi omkring dig og du vil langt lettere blive påvirket negativt af de mennesker, dyr, planter, stemninger og energier, der er omkring dig.

Jeg arbejder derfor ofte med at lære mine klienter, hvordan de kan styrke deres aura og holde den sund.

chakra-1079746__340.jpg

Din aura og chakraer

Dine chakraer er dine energetiske “vinduer”, hvorigennem du sanser den energetiske verden omkring dig


4.

Intuition:

Din intuition er dit kompas. Det er her du mærker hvad der er godt/ eller skidt, rigtigt eller forkert for dig.

Når du har travlt og ikke bruger tid på at “tune” ind på dig selv og måske helst vil undgå at mærke dig selv og din krop, så styres du til sidst af mennesker og begivenheder udefra. Du vil blive styret af din hjerne.

Problemet er bare, at din hjerne tænker mange “usande tanker”, som f.eks. "Jeg er forkert, fordi jeg ikke er som andre”

“Jeg er for tyk, for grim, for uintelligent, for kedelig”

“Når hun bliver vred, er det fordi hun er sur på mig”

Ja, jeg kunne fortsætte i en uendelighed, men jeg håber du har forstået hvad jeg mener. Du kan altså ikke altid stole på dine tanker. De er ikke altid sande.

Men… du kan ALTID stole på din intuition.

Og det er et spørgsmål om at træne for at blive rigtig god til at bruge den. Ikke så meget anderledes end at træne en muskel.

Her vil jeg meget gerne guide dig til, hvordan du kan blive en mester udi denne disciplin. Og, som følge heraf, også blive super dygtig til at mærke dine behov, ønsker og hvad der er godt for dig at gøre i forskellige situationer.


5.

En høj frekvens:

En høj frekvens - det er der du gerne vil være.

Når du vibrerer med en høj frekvens, så har du det nemlig godt.

For at gøre det lettere at forstå, kan du dele det sådan her op:

Lav-frekvente følelser:

Frustration, vrede, misundelse, jalousi, tristhed, afmagt, sorg, irritation, frygt, angst, modløshed, ugidelighed, pessimisme etc.

Høj-frekvente følelser:

Glæde, ro, harmoni, balance, tilfredshed, taknemmelighed, lykke, salighed, optimisme, lethed, frihed etc.

Du påvirker din frekvens på mange måder:

 • Via de tanker, du tænker

 • Den mad, du spiser (vegetarisk, frisk, sund mad = høj vibration)

 • Via de handlinger, du foretager (når du handler i overensstemmelse med den, du er, dine behov, ønsker, værdier og det, der giver mening for dig)

 • Den musik eller de lyde, du omgiver dig med

 • Indretningen i dit hjem/din arbejdsplads

 • Dit tøj

 • Farverne du har omkring dig

 • Dufte

 • Berøring

 • Og meget andet

Fordi alting har en vibration, så vil det, som du vælger at putte ind i din krop og det (eller dem), du vælger at omgive dig med naturligvis påvirke vibrationen, du har i dig.

Her kan vi også ofte ændre på nogle parametre for at højne vores vibration.


6.

Empati:

Når du lever som et sensitivt menneske, vil du ofte opleve at du føler som andre i stedet for at føle med dem. Dette kan være meget usundt for dig, hvis du ikke ved hvordan du skal skille energierne ad igen, når du har modtaget informationen om, hvordan den anden har det.

Når du føler som en anden, så har du på en måde forladt din egen krop for at bevæge dig over i den anden med din energi.

Dette er en teknik, man som clairvoyant eller medium bevidst anvender, men på en meget kontrolleret måde. Det er ikke noget man har godt af at gøre “spontant” og uden kontrol over hvad man gør og hvorfor.

Dette hjælper hverken dem eller dig, så derfor er det en god idé, at du trækker dit fokus hen på dit hjerte eller dit åndedræt, når du opdager, at det du mærker i din krop, ikke tilhører dig selv. Her kan der være tale om andres både fysiske eller følelsesmæssige smerter og ubalancer.

Ved at flytte fokus hen på dig selv, vil du også automatisk trække din energi tilbage i dig selv igen.

Dette er også noget, jeg arbejder en del med at lære mine dejlige empatiske klienter i min klinik.


7.

At leve med psykiske evner - det spirituelle:

Det er både en gave og en opgave at leve med et udvidet sanseapperat. Med viden om, hvad det er, man kan og træning i, hvordan man bedst bruger sine evner og passer på sig selv, så kan det opleves som den smukkeste gave.

Jeg oplever, at mange af mine klienter i starten er lidt nervøse omkring at åbne op for deres psykiske oplevelser og evner. Mange er simpelthen bange for, at blive stemplet som “tossede” eller sågar “sindssyge”. Jeg oplever også mange, som selv tænker, at de er en smule sindssyge.

Dette er både trist og et meget vigtigt emne at belyse for clairvoyance har intet med sindssyge at gøre. Du sanser blot noget, som langt de fleste ikke sanser. Det betyder ikke at det, du sanser ikke er der eller at det er forkert.

For at give et eksempel, så har jeg en kvinde, som fortalte mig, at hun, når hun kigger på folks ansigter længe ad gangen, indimellem oplever at se andre ansigter foran dette menneskes fysiske ansigt. Hun fortalte, at hun bliver meget bange når det sker og aldrig har fortalt det til nogen.

Da vi snakkede om, at det, der sker er, at hun ser dette menneskes ansigter fra tidligere liv, som ligger som en energi-hukommelse i personens aurafelt, blev hun så lettet, at hun brast i gråd. Hun havde virkelig troet at hun var skingrende sindssyg.

Det er derfor meget vigtigt at få information om clairvoyance samt energihåndtering, så man både forstår hvad der sker, hvorfor det sker og hvordan man bedst passer på sig selv.


8.

At rense energi:

Fordi vi hele tiden “blander” vores energi med de mennesker, dyr og ting vi er i nærheden af og herved kommer til at efterlade energiaftryk i hinandens energifelter, er det meget vigtigt at vi med jævne mellemrum renser vores energi - altså vores aura.

Dette kan gøres på rigtig mange måder og er også noget af det jeg lærer de af mine klienter, som ønsker at lære dette. Der er mange måder at gøre det på og det handler om, at mærke efter hvad der fungerer for dig.

For at nævne nogle eksempler på, hvordan du kan rense dit energifelt vil jeg nævne:

 • Salvie - du sætter ild til et bundt tørret salvie og vifter røgen herfra (som er meget rensende) rundt i dit energifelt. Hvis du mærker ubehag, eller der opstår kraftig røg, er dette blot tegn på at det er tiltrængt. Fortsæt endelig.

 • Visualisering - her kan du f.eks. visualisere at du tager et bad i hvidt lys og forestiller at dette lys både renser din krop og din energi.

 • Lyde - her kan du bl.a. bruge en klangskål, hvor vibrationerne fra denne vil rense “lavt-vibrerende” energi ud af din aura.


9.

min spirituelle historie

Efter jeg selv er begyndt at arbejde med og udvikle mine psykiske evner, kan jeg se, at jeg altid har haft dem. Selvfølgelig.

Som barn elskede jeg at være alene i skoven, tæt på hvor vi boede. Jeg var aldrig bange og jeg følte mig aldrig alene der. Jeg var altid ledsaget af en varm og tryg følelse af at være beskyttet.

Jeg tegnede meget - og meget ofte alfer, feer, engle og andre “væsner”.

Den spirituelle verden har altid interesseret mig og jeg har læst mange bøger om clairvoyance, healing og chakraerne siden jeg var teenager. Jeg er jævnligt kommet hos clairvoyante, medier og healere. Jeg føler, jeg hører hjemme i dén verden.

Når jeg rører ved ting og mennesker, summer det i mine hænder og jeg mærker en sitrende fornemmelse igennem hele kroppen som en svag strøm. Det er netop dét, der har fået mig igang med at udvikle på mine evner. Jeg uddannede mig, kort efter jeg var færdig som psykolog, til BARS behandler. En teknik hvor jeg blidt berører en række punkter på kraniet. Problemet var bare, at jeg efter endt behandling ofte var rigtig træt og udmattet. Jeg forstod ikke helt hvorfor og opsøgte en clairvoyant, som fortalte mig, at jeg blev træt fordi jeg healede mine klienter med min egen energi.

Altså er jeg en naturlig healer og når jeg rører andre vil jeg ofte heale dem… men det duede jo ikke, at jeg brugte min egen energi, så dette var jeg nødt til at løse.

Jeg uddannede mig derfor i Reiki healing (Reiki 1 og 2 v. Sasja Ravndal). Dette har ikke kun forstærket den energi jeg kan sende til andre, men beskytter samtidig min energi, så jeg ikke længere er træt efter en behandling fordi jeg nu bruger reiki-energi (universets energi) til at heale med.

Det gik i forbindelse med min uddannelse hos Sasja også op for mig, at jeg, som mange særligt sensitive, har clairvoyante evner. Jeg modtager bl.a. klar-viden og modtager visuelle billeder, når jeg arbejder med andre mennesker. Det betyder at jeg er hurtig til at “se” sammenhængen mellem opvækst og nutidig adfærd og dermed se, hvilke tanke- og adfærdsmønstre, der skal justeres for at opnå trivsel.

Jeg modtager også ofte guidning mens jeg arbejder, ift. hvilket emne der er behov for at vi dykker ned i. Hvad der er den reelle årsag til en bestemt adfærd og meget andet.

Jeg begynder at implementere det clairvoyante lige så stille i mit arbejde og mærker hvordan det hjælper både mig selv og andre.

Sidst men ikke mindst, så gør mine psykiske evner mig i stand til at forstå psykiske evner hos mine klienter. Jeg oplever ofte, at mange er tilbageholdende ift. at fortælle mig om, at de har psykiske evner fordi de er bange for at jeg vil tro de er skøre - som de måske ofte har oplevet det er blevet taget imod andre steder.

Om det er evnen til at heale, klarsyn, klarhørelse, telepati etc., så er dette altid noget, vi arbejder med, hvis der er behov for det.

Når man har disse evner, er det nemlig alfa omega, at man kan passe godt på sig selv.

head-650878_1920.jpg

Det er vigtigt at passe på sin egen energi

Det har gjort en verden tilforskel for mig, at jeg har lært at beskytte min egen energi.