Særlig sensitivitet & Kønsforskelle

Sensitive kvinder og sensitive mænd - læs lidt om hvad forskellen kan være og hvordan det giver sig til udtryk.

 
 

De forskelle, der skyldes kønsroller og de kulturelle og samfundsmæssige idealer der knytter sig til at være mand henholdsvis kvinde, bevirker naturligvis, at der knytter sig forskellige oplevelser og udfordringer til det sensitive karaktertræk afhængigt af ens køn.

Særligt sensitive kvinder er hurtigere end særligt sensitive mænd til at rette ryggen og gå ud og møde andre sensitive og udforske denne verden.

Særligt sensitive mænd har ofte sværere ved at forlige sig med sensitiviteten. De har svært ved at lægge den opfattelse fra sig, at sensitiviteten er en svaghed og umandig. Vi lever i en kultur, hvor drenge opdrages til at skulle være friske, frække, robuste og fremme i skoene.

I mange tilfælde kan man argumentere for, at det er lettere at være sensitiv som kvinde end som mand. Det er mere legalt at blive ked af det, berørt og at have brug for omsorg. Det sensitive er blevet et ”feminint træk”, som man forsøger at fremelske hos de små piger og modsat lægge låg på hos drengene.

”Rigtige mænd” fremstilles i film og medieverdenen ofte som robuste, barske, fåmælte, handlekraftige, fysisk stærke, i stand til at udholde stor fysisk smerte og klare alle situationer med en overlegen ro. En rigtig mand handler – han tøver og reflekterer ikke!

Dette stereotype mandeideal er ikke særlig foreneligt med det sensitive karaktertræk – faktisk kan det på nogle områder være direkte i strid med dette. Den sensitive mand vil nemlig ofte reflektere (længe) over valg og mulige konsekvenser. Han vil ofte udvise medfølelse og empati, samt have dybe følelser og følelsesudtryk. Han vil ofte have mange tanker og idéer og være mere fintfølende overfor smerte og andre stimuli. Når ens personlighed er i modstrid med det der favoriseres i den pågældende kultur, kan det have alvorlige konsekvenser for ens selvbillede og selvværd. Dette gør sig ofte gældende for både sensitive mænd og kvinder, men er mest udpræget for de sensitive mænd.

Undersøgelser viser at drengebørn har samme følelser som pigebørn, men hvorfor er der så så stor forskel på mænds og kvinders følelsesmæssige reaktioner og udtryk? Studier viser, at allerede når børnene er 3 år, udviser drengebørnene stort set kun følelser forbundet med vrede og aggression (Amerikansk undersøgelse). Dette er de eneste følelser, som er kulturelt accepteret hos drenge og mænd i mange dele af verden, hvorfor drenge tilsyneladende i en tidlig alder lærer at lægge låg på alle andre følelser såsom utryghed, ængstelse, ked af det hed eller stærke følelser af hengivenhed og kærlighed. Disse følelser forbindes sandsynligvis med skam og drengen vil gøre alt for at undertrykke og lægge låg på disse følelser. Dette fører til, at han lider i stilhed, hvilket kan få store konsekvenser for den sensitive mands både psykiske og fysiske velbefindende. Dette vil igen ofte påvirke både parforholdet, arbejdslivet og relationer til venner og familie.

Sensitiviteten er hverken et feminint eller et maskulint karaktertræk – det er en sansemæssig og følelsesmæssig åbenhed, som er en intens, men normal måde at være i verden på!
— Mette

Som sensitiv mand vil det altså være en god idé at finde et mere fleksibelt mandeideal, som bidrager til at kunne leve et liv i balance med både sin maskulinitet og sin sensitivitet. Som f.eks. Kirkegaard, Michael Angelo, Mozart eller andre berømte mænd, som netop er berømte og elskede for deres kreativitet, som med stor sandsynlighed udspringer af en høj grad af sensitivitet.

Mange sensitive mænd vil i deres kærlighedsrelationer pludselig opleve, at deres sensitivitet (måske for første gang i deres liv) bliver et plus. De er i stand til at elske dybt og inderligt, er følelsesmæssige åbne og fornemmer ofte deres partners behov og følelser. Dette kan opleves som en fordel, hvis ens kvindelige partner viser påskønnelse og værdsættelse af den sensitive mand.

Det er mere udfordrende for den sensitive mand, end kvinde at bevare og værdsætte sit sensitive træk og sin følelsesmæssige åbenhed. Det er derfor vigtigt at man som sensitiv mand erkender og anerkender, at sensitiviteten giver nogle fantastiske muligheder for at leve et intenst og meget indholdsrigt liv.

Heldigvis lever vi i dag i en kultur, som er blevet mere åben overfor den sensitive mand og ikke mindst legaliserer drenge som græder. Sensitivitet hører ikke længere kun til hos pigerne. Jeg håber det i fremtiden vil være med til at udvikle nogle sunde, sensitive mænd, som er stolte af deres sensitivitet og formår at bruge den konstruktivt.

De sensitive kvinder skal til gengæld være opmærksomme på, at omverdenen ofte betragter dem som evigt omsorgsfulde, hengivende, eftergivende, kærlige, empatiske og måske også svage. Dette er træk som ofte er en del af at være sensitiv, men som særligt sensitiv kvinde er man også meget andet! Det er aldrig rart at blive fastlåst i en bestemt rolle og det kan være nødvendigt at gøre op med dette.