Mine kompetencer

Her er en opsummering af min kompetencer, generelt og i forhold til særlig sensitivitet. I er altid velkommen til at kontakte mig for yderligere information.

 
 
Mette Riishøj Kronholt   Cand.psyk m. Speciale i Særlig Sensitivitet hos Voksne og Børn  +45 2295 6186

Mette Riishøj Kronholt

Cand.psyk m. Speciale i Særlig Sensitivitet hos Voksne og Børn

+45 2295 6186

Uddannelse & speciale

Jeg er uddannet psykolog (Cand.psyk) ved Aarhus Universitet i 2012. Jeg har skrevet speciale om særligt sensitive mennesker. Jeg er selv sensitiv i høj grad og har løbende holdt mig opdateret på området og udvikler løbende mine kompetencer og evner.

Dette betyder at jeg kender til trækket og alle dets facetter, både professionelt og personligt.

Jeg er også uddannet BARS behandler (v. Lea Philip). BARS er en del af “Acces consciousness”, hvor man på en let og skånsom måde kan få adgang til de traumer og destruktive overbevisninger, der er lagret i både kroppen, energilegemet og følelseslegemet. Herudover sænker behandlingen hjernebølgefrekvensen, hvorfor den er særdeles god ved stress.

Herudover har jeg en grunduddannelse i Tankefelt terapi (TFT), som jeg har taget hos Heilesen & Mygind. TFT er en både effektiv og skånsom måde at forløse gamle traumer, angst, depression etc.

Jeg er i 2018 uddannet Reiki helaer: Reiki 1 og 2 ved hhv. Lisa Powers og Sasja Ravndal.

Pt. er jeg igang med uddannelse i “Clairvoyance, mediumskab og healing” v. Sasja Ravndal.

 

i praksis

Jeg har tidligere arbejdet med angst, OCD og depression på psykiatrisk hospital i Aarhus, Klinik for OCD og Angstlidelser. Her blev jeg oplært i kognitiv adfærdsterapi, samt mindfulness. Disse er meget effektive redskaber, som jeg anvender i mit arbejde med særligt sensitive mennesker i dag.

 

daglig virke

Til daglig arbejder jeg i min egen psykologpraksis – Sensitivt liv, hvor jeg beskæftiger mig med særlig sensitivitet på forskellige områder.

 

Som menneske

I mødet med mennesker, er jeg engageret, tillidsvækkende og nærværende. Jeg arbejder med den største respekt for ethvert individ i den tro, at alle adfærds- og tankemønstre udspringer af dybereliggende årsager. Årsager som jeg kan være behjælpelig med at erkende og anerkende.

Jeg anvender desuden min evne til at sanse det subtile i mine konsultationer og kan give dig indsigter i mine sansninger, hvis dette ønskes. Jeg kan ligeledes guide og vejlede dig til selv at udvikle dine intuitive/psykiske evner.