Redskaber til forældre

Dit barn har et nervesystem som lettere overstimuleres end andre børns – eller et bægre som hurtigere fyldes, skal tømmes hyppigere og oftere flyder over end andre børns (og så har vi balladen …) Her har jeg samlet nogle redskaber, til jer, forældre. Da viden er din aller vigtigste styrke lige nu, deler jeg ud af alt jeg gennem årene har fået af viden på området. Både professionelt, men altså også personligt. Jeg forstår. Og jeg ved hvor svært og frustrerende det kan være ikke at blive forstået.

 
 

1.

Sørg for dit barn får pauser

Dit barn har et nervesystem som lettere overstimuleres end andre børns – eller et bægre som hurtigere fyldes, skal tømmes hyppigere og oftere flyder over end andre børns (og så har vi balladen …)

Dette skyldes, at det særligt sensitive barn, grundet sit mere fintfølende nervesystem, indoptager mere information fra sine omgivelser – konstant, samtidig med at al denne information bearbejdes mere omfattende i hjernen. Der er altså behov for tid til at ”rense tavlen ren – eller tømme bægeret” for indtryk.

Det særligt sensitive barn har derfor et større behov for ro – flere små pauser i løbet af dagen (på minimum 20 min.), især på travle dage… tænk kreativt – en ”afskærmning” med tablet, ørebøffer, eller høretelefoner med historie kan måske fungere ”på farten” (bedre end ingenting).


2.

Når I kommer hjem

Sørg for, at barnet får noget mad + drikke og en pause på mellem 30 – 60 min, når det kommer hjem fra institution/ skole, før der stilles yderligere krav til barnet. Han er SÅ træt og har brug for at genoplade, hvis ikke situationen skal ende i det ene raserianfald efter det andet. Han er ikke uartig eller uopdragen, men han kan simpelthen ikke rumme mere efter en lang dag med mange krav, meget at forholde sig til og meget uro og larm.

Dit særligt sensitive barn har også et stort behov for ro, NÆRVÆR, forståelse og anerkendelse. Tid i ”øjenhøjde”, hvor det eneste du har fokus på er dit barn og hvad hun har lyst til. Tid med nærvær og øjenkontakt – bare 10 min om dagen kan gøre underværker.


3.

Tal roligt & bestemt

Drop skæld ud – det er som benzin på et blå. Hvis du taler til barnet i en hård tone, eller råber af barnet, vil barnet ofte blive så overstimuleret, at barnet ikke er i stand til at høre efter hvad du siger/ beder det om. Er barnet vred eller ked af det, vil han sandsynligvis bare skrue op for volumen. Tal i stedet roligt og bestemt – giv forklaringer på hvorfor du ønsker en given adfærd – når det sensitive barn forstår HVORFOR, vil han ofte være samarbejdsvillig.


4.

Vær´ et bjerg i blæsten

Når dit barn ”får et anfald” er hun ikke uopdragen – hun er overstimuleret. Sørg for at bevare din egen ro (så godt du kan – et bjerg i blæsten), træk vejret dybt, fornem dine fødder og bare vær i situationen med dit barn. Undgå at tale for meget, det er ikke nu du skal ”igennem” til dit barn – først ro på. Marker dine egne grænser, roligt, men bestemt – hvis f.eks. barnet vil slå, sparke, kradse m.m. Ellers bare vær med barnet, til han igen er rolig. – tal til barnets følelser, ikke adfærden. Sig f.eks. ”jeg kan godt se du er rigtig ked af det, vred lige nu – det er ok”.

Tal med barnet efterfølgende. Ved de lidt større børn kan man evt. snakke med dem om, hvordan man undgår sådan en situation en anden gang. Spørg ind til følelserne/ intentionen bag barnets adfærd/ vrede/ ked af det hed. Vis barnet at du er nysgerrig efter at forstå.

Hjælp evt. barnet til at forstå hvad der sker/ få sat ord på: ”jeg tror du blev så ked af det lige før, fordi der bare er sket alt for meget i dag” etc.


5.

Struktur · Rytme · Rutiner

Dit sensitive barn har et meget stort behov for struktur, rytme, genkendelige rutiner og for at have sine små ritualer. Dette er som ankre i barnets liv og hjælper det til at bevare en følelse af kontrol med tingene og dermed lavere grad af stimulering. Når barnet eksploderer over at disse ting ikke er som de plejer, er det godt at anerkende barnets følelser, vise forståelse og huske sig selv på, hvor vigtige disse små ting er for barnet (som jo faktisk ikke har kontrol med ret meget i sit lille liv).


6.

Dit barn har altid en grund

Husk på, at dit barn altid har en god grund til at opføre sig som han gør. Uro (verbal eller fysisk), svært ved at høre efter, voldsom, aggressiv adfærd, destruktiv adfærd vil oftest være tegn på enten overstimulering, eller andre former for mistrivsel. Her er det vigtigt at se på hvordan familien fungere, om barnet får nok nærvær og opmærksomhed, klare tydelige grænser og ikke mindst fred og ro– både hjemme og i institutionen/ skolen.

Klager dit barn ofte over ondt i maven, ondt i hovedet, kvalme, træthed kan dette skyldes stress/ mistrivsel. Vær opmærksom på hvor stramt et program dit barn har og hvordan barnet trives i familien/ skolen.


7.

Elsk dig selv, ja - dig!

Se på din egen sensitivitet og din holdning til dette personlighedstræk. Du kan ikke udtrykke accept, eller anerkendelse af barnets sensitive sider, hvis du ikke accepterer eller anerkender dine egne sensitive sider. Din holdning til dig selv og din adfærd vil have stor betydning for dit sensitive barn – så vær først og fremmest en god rollemodel. Vis at du kan sætte grænser, tør stå ved dig selv, holder af dig selv og passer på dig selv (det er her det godt kan kræve, at man som forældre arbejder med sig selv, for det kan være lettere sagt end gjort).

Disse børn kan kræve, at vi arbejder med os selv som voksne, at vi lærer at styre vores temperament, eller forbedrer vores selvværd.

Du kan heller ikke give oprigtig anerkendelse, hvis du reelt ikke kan se noget positivt i dit barns sensitivitet.


8.

Fokuser på barnets styrker

Fokuser på barnets styrker – på de positive sider ved at være sensitiv. Du har med stor sandsynlighed et barn, som lægger mærke til mange små detaljer her i verden og deler sine oplevelser med dig. ”prøv at se den sky mor, den ligner en drage” – og det gør den!!! ”Se den fine lille blomst der” (og så er der en mikroskopisk lille blomst, ude i kanten af en nedløbsrist – som du aldrig ville have lagt mærke til selv).

Dit barn er sandsynligvis også rigtig god til at fordybe sig, i perler, lego, tegning, leg ude – hvilket kan give anledning til mange hyggelige stunder, hvis du vil.

Du vil sikkert også have et meget kærligt og omsorgsfuldt barn, som enten vil give dig mange knus og kram, eller på anden vis signalere at han er glad for dig. Sensitive børn som er trygt tilknyttede, vil nemlig ofte have en helt særlig, meget tæt relation til sine forældre (og søskende).


9.

Skab ro i hjemmet

Lad hele familien nyde godt af den ro, som det er nødvendigt at indføre med et sensitivt barn. Nyd bare at være til og være sammen. I stedet for at blive irriteret over, at i ikke kan deltage i det ene eller det andet arrangement. Ofte er det når vi bare er, at vi virkelig mærker samhørighed og nærværet med hinanden… på en helt anden måde, end når familiens medlemmer flyver fra den ene underholdende aktivitet til den anden.

Du vil også have et opfindsomt og kreativt barn, hvilket også kan føre til mange hyggestunder.


10.

HUSK

Du har måske ikke fået det barn du havde forestillet dig, men hvis du accepterer, elsker og nærer det barn du har fået, vil du se det blomstre. Accepter, at din dreng måske ikke ønsker at spille fodbold, sådan som du altid havde drømt om – støt ham i stedet i at blive god til det, som HAN virkelig brænder for. Få det bedste ud af det barn som livet har givet dig. Se ham som han er – elsk ham for den han er og det han kan. Se værdien i det du har – og det vil blomstre.