Styrker & Udfordringer

Her forsøger jeg at give et kort overblik over de fordele og udfordringer, som kan opstå, for særligt sensitive. For begge dele er der. Læs med her...

 
 

Fordele ved at være sensitiv

1.

Som særligt sensitiv, vil man ofte have en meget veludviklet intuition og være et venligt og empatisk menneske. Man vil ofte have en stor respekt overfor livet og alt levende (dvs. der findes en del vegetarer, miljøforkæmpere, dyrevelfærds entusiaster og menneskerettighedsforkæmpere blandt sensitive individer).


2.

Man vil ofte være en god ven og være god til at fornemme hvordan andre mennesker har det (6 sans)


3.

Mange sensitive mennesker er meget kreative, de er ofte gode til at fordybe sig, får originale og banebrydende ideer, er ofte intelligente og opfindsomme. De har ofte et rigt indre liv – følelser, dagdrømme, tanker etc. Og har ofte let ved at komme i kontakt med deres følelser


4.

Sensitive mennesker er ofte rigtig gode til at NYDE (når de har tid og ro til det). Fordi de føler ting så dybt og registrere mange små detaljer, vil de naturligt få ekstra meget nydelse i forbindelse med lækker mad, skønne naturoplevelser, film, teater, massage, kærlige handlinger fra andre etc. (Der er en sensitiv kvinde, som engang har fortalt mig, at hun altid begynder at græde, når hun får serveret rigtig lækker mad – simpelthen fordi det er så nydelsesfuldt for hende, at hun bliver helt rørt).


5.

Når særligt sensitive mennesker befinder sig i et miljø, som er præget af kærlighed, ro, skønhed og glæde, vil de trives bedre end mennesker som ikke er sensitive og de vil være mindre syge – både fysisk og psykisk (dette gælder både børn og voksne).


6.

Sensitive mennesker ser også ud til at udvikle sig hurtigere i terapeutiske forløb, end ikke sensitive – simpelthen fordi de reflekterer mere og dybere over deres indre liv og følelser.


Udfordringer ved at være særligt sensitiv

At være særligt sensitiv er en medalje med en forside og en bagside. Det er primært bagsiden man har haft fokus på, indenfor psykologien og lægverdenen – indtil Elaine Arons arbejde fra 1991. Man har altid vist, at nogle individer er mere skrøbelige end andre – at nogle mennesker bukker hurtigere under, når de er under pres end andre etc. Og ja, det vil ofte være særligt sensitive mennesker. Som særligt sensitiv vil man være mere tilbøjelig til at udvikle stress, angst, depression eller andre psykiske lidelser, end andre – når ens nuværende miljø, eller opvækstmiljø er præget af utyghed, svigt, følelsesmæssige kulde, traumatiske begivenheder etc.

1.

Psykiske eller fysiske vanskeligheder må du som særligt sensitiv aldrig bebrejde dig selv for – de er en sund reaktion fra en sund krop, som fortæller at der er noget galt.


2.

Fordi sensitive mennesker er mere fintfølende end andre er de ofte de første, som reagerer og viser tegn på mistrivsel, når der er stress i en virksomhed, problemer i familien, eller splid i vennekredsen.


3.

I gamle dage tog man en kanariefugl med ned i minerne, for når fuglen faldt om, var det tegn på giftige gasser, eller anden dårlig luft og dermed tid til, at komme op af minen. Særligt sensitive individer kan mange steder have samme funktion som datidens kanariefugl. De sensitive vil nemlig reagere, når forholdene ikke er optimale. Det kan altså være en gave at have et sensitivt individ på sin arbejdsplads, eller i familien, for denne vil ofte udvise tegn på, at noget er galt før andre… og man kan måske nå, at få rettet op på ubalancerne, før skaderne er blevet for store.


4.

Sensitive mennesker kan også have problemer med grænsesætning – fordi vi er så høflige. Det betyder, at vi ofte lader andre mennesker overskride vores grænser (af angst for at såre, eller skabe en konflikt). Dette fører igen til ubehagelig overstimulering, irritation, træthed og en trang til at ”stikke af”.


5.

Som sensitiv vil man ofte fornemme andre menneskers følelser og sindstilstande – for nogen i så høj grad, at det kan blive svært at adskille dit fra mig. Dvs. At den sensitive fungerer lidt som en svamp, som suger den andens følelsesmæssige energi til sig og derfor til sidst ikke længere kan mærke hvad han/ hun egentlig selv føler.


6.

Lidt i samme boldgade, har mange særligt sensitive så svært ved at udholde negative følelser/ energi fra andre, at de nærmest vil gøre hvad som helst, for at gøre den anden i bedre humør – så stemningen kan lette og den sensitive bedre kan trives. På den måse kommer mange sensitive til at ”please” andre – for at lette stemningen, undgå den vildt overstimulerende konflikt, eller genskabe den følelsesmæssige balance hos sit medmenneske (og dermed ved sig selv).


7.

Sensitive mennesker er ofte meget ideologiske og har høje moralske og etiske standarter… Og vi vil gerne have, at andre deler dette – faktisk kan vi blive ret vrede og ophidsede, hvis ikke andre deler vores høje standarter. Her vil det være en god idé, for den sensitive, at være bevidst om, at ikke alle tænker som ham/ hende og at det er ok at have høje standarter for sig selv… men ikke for andre. Andre mennesker tænker anderledes om tingene, mener noget andet og det er ok. Når man pleaser andre bliver det ofte på bekostning af sine egne behov og ønsker. På den måde fortæller man sig selv, at de andres behov er vigtigere end ens egne…


8.

Selvværd: Mange sensitive mennesker vil have et lavt selvværd. Dette kan skyldes, at man hele livet har følt man var anderledes end andre – måske har man følt sig svagere, kedelig, eller sær… og ofte har man følt, at man er den eneste der er sådan. Dette vil særligt være tilfældet, for de sensitive individer, som er opvokset under utrygge og ukærlige kår – evt. med forældre, som ikke har haft forståelse for det sensitive sind og derfor ofte vil have bidraget til ens følelse af at være anderledes, til besvær og forkert.


9.

Overstimulation: Mange sensitive mennesker oplever problemer relateret til overstimulering – i slemme tilfælde har dette udviklet sig til stress, eller andre symptomer på, at krop og sind er kronisk overbelastet (træthed, irritabilitet, vrede, hovedpine, ondt i maven etc.). Dette sker ofte, fordi man ikke er klar over, at man er særligt sensitiv og derfor ikke passer ordentligt på sig selv. Man presser måske sig selv, for at kunne det samme som de andre, for at leve op til andres krav og forventninger. Nogle sensitive mennesker, vil opleve, at de lukker af – både for deres følelser og for sanseindtryk, simpelthen for at beskytte sig selv. De går f.eks. ned af gaden, men uden at se noget som helst (de går simpelthen med skyklapper).